ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
“ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ”
ΑΦΜ: 998515194 – ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ)
Αρ. ΓΕΜΗ: 27542112000

 

Οικονομικός Ισολογισμός 2012
Οικονομικός Ισολογισμός 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015